Contact USGeneral Manager:

Mr. Qunxian Liu

E-mail:admin@walklong.cn   walklong@yeah.net

TEL: +86 592 627 6636

FAX: +86 592 516 4513

MOBILE: +86 1360 6078635